วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555

พระแม่อุมา (ปารพตี หรือ กาลีทุรคา)พระแม่อุมา (ปารวตี) 

เทวีแห่งความการุณย์
พระแม่อุมาเทวี... เจ้าแม่อุมา หรือ ปารวตี คือพระนามแห่งพระแม่ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล เป็นเทวีแห่งอำนาจวาสนาและบารมีอันสูงสุด พระองค์ทรงประทานยศถาบรรดาศักดิ์ และความเป็นใหญ่แก่ผู้หมั่นบูชาต่อพระองค์อย่างสม่ำเสมอ
อำนาจแห่งพระแม่อุมา  นั้น ยิ่งใหญ่หาสิ่งใดเทียบได้ พระองค์ทรงประทานชัยชนะเหนือศัตรู ประทานกำลังวังชาแห่งอิสตรี ทำลายสิ่งชั่วช้า ตลอดจนประทานบริวารและอำนาจในการปกครอง พระองค์ยังทรงประทานพรด้านความสมบูรณ์ ความอิ่มเอม ความผาสุขในการครองเรือน ครอบครัวที่เปี่ยมสุข ตลอดจนการคุ้มครองผู้ศรัทธาให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง

พระแม่อุมา ทรงเป็นมารดาแห่ง พระพิฆเนศ... เป็นชายาแห่ง พระศิวะ มหาเทพผู้ทำลายโลก 1 ใน 3 แห่ง พระตรีมูรติ พระแม่อุมา จึงเป็น 1 ใน 3 แห่งพระตรีศักติ ด้วย 
(ตรีศักติ หมายถึง พระแม่ทั้งสาม ได้แก่ พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี พระแม่สรัสวตี) 
พระองค์มีวิมานสถิต ณ เขาไกรลาสเช่นเดียวกับพระศิวะเทพ

มีสัญลักษณ์ประจำพระองค์  คือ  โยนี (ฐานรองศิวลึงก์) มีทิพยรูปเป็นหญิงที่งดงาม เปี่ยมไปด้วยความเมตตา เป็นมารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวง ฉลองพระองค์ด้วยอาภรณ์หลากสีสัน ประดับด้วยทองคำอย่างวิจิตรพระแม่อุมา มีหลากหลายปางที่คนเคารพนับถือบูชาแต่เราจะนำเสนอปางที่คนส่วนใหญ่ทั่วโลกเคารพบูชากันซึ่ง ได้แก่

ปางพระแม่กาลี (พะนางกรีกกาลราตรี) โดยมีลักษณะดังนี้ มี 10 พระกร ถืออาวุธครบมือ แลบลิ้นยาวถึงทรวงอก เครื่องประดับเป็นหัวกระโหลก สังวาลเป็นงูมีลักษณะดุร้าย


พระศรีมหาทุรคาเทวี  โดยมีลักษณะดังนี้ มี 8 ถึง 12 พระกร ลักษณะดุทรง เสือหรือสิงโต  เทศกาลที่มีการบูชา พระแม่อุมา คือ เทศกาลนวราตรีคุเซราห์ 
การบูชาพระแม่อุมา


โต๊ะ หรือ แท่นบูชา สำหรับพระแม่อุมาเทวี ควรปูด้วย ผ้าสีขาว สีทอง สีแดง สีเงิน 

(หากไม่มีผ้าสำหรับปู สามารถใช้สีทาได้)

ดอกไม้ที่พระองค์โปรด คือ ดอกไม้ที่มี สีเหลือง และ สีแดง 

โดยเฉพาะ ดอกดาวเรือง ดอกกล้วยไม้ ดอกกุหลาบ

ควรมี ธูปหอม หรือ กำยาน ไว้จุดเพื่อถวายกลิ่นหอมด้วย 
สามารถใช้เตาน้ำมันหอม (แบบอโรม่า) 
เติมน้ำมันหอมระเหยแล้วจุดเพื่อถวายกลิ่นหอมได้เช่นกัน

อาหารที่ถวาย ควรเป็นขนมที่มีรสชาติมันปราศจากเนื้อสัตว์ และไม่มีกลิ่นหอมแรงเกินไป 
สามารถนำขนมโมทกะ หรือขนมลาดู (ขนมชนิดเดียวกับที่ถวายพระพิฆเนศ) 
มาถวายก็ได้เช่นกัน ตลอดจนผลไม้ และธัญพืชทุกชนิด

คาถาบูชาพระแม่อุมาเทวี


มีหลายบท ให้เลือกสวดบทใดบทหนึ่ง (หรือสวดทั้งหมด)

ข้อควรจำ : ก่อนการสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี จะต้องสวดมนต์ต่อพระพิฆเนศก่อนเสมอ

- โอม เจ มาตา ดี

- โอม ชยะ มาตา ดีี

- โอม ไชย มาตา ที (หรือ ดี)

- โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา

- โอม ไจ มาตา ปารวตี

- โอม มหาอุมาเทวี นมัส

- โอม มหาศักติ ปารวตี มาตา

- โอม ศรี มหาอุมาเทวี นะมะฮา

- โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา เจ นะมะฮา

- โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ
ทุติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ
ตะติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ
(คาถาบูชาทั้งพระแม่อุมา พระแม่กาลี พระแม่ทุรคา)

- โอม โรคานะ เศษานะปะหัมสิตุษฎา
รุษตาตุกามาน สะกะลานาภีษะตาน
ตวามา ศริตานาม นะวิปันนะรานาม
ตวามา ศะริตาหะทยา ศระยะตาม ประยันติ ฯบูชาพระแม่อุมา จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ไร้ซึ่งสิ่งอัปมงคล ป้องกันสิ่งชั่วร้าย ช่วยเสริมบารมีเจริญอำนาจวาสนา ที่สำคัญผู้บูชาจะต้องบูชาพระแม่ด้วยความเคารพและตั้งใจภาวนาเพื่อขอพรจากพระแม่เพื่อให้ประสบผลสำเร็จดังที่ขอพรไว้


อ้างอิงจาก http://www.siamganesh.com/parvati.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น